Hotel Eva

HotelEvaiKrakow, ligger 1,5 km udenfor byens centrumnærden gamle by, som gør at man er tæt på centrum, men alligevel fri for støj. Hotellet har sinegenmarinaogenstorhave, som isommerhalvåretbrugestil diverseformerforudendørsarrangementersåsomgrillaftenerog picni. Desuden tilbyder hotelletfremragendebeliggenhed og god service. Værelserne er komfortabeltmøblerede,alle medbadeværelse, satellit-tv, telefonog trådløstinternet. Hotel Evahar også enrestaurant, café i haven, og en smuktbeliggendeterrassemed udsigt overVistula-floden.

Eva

HotelEvaiKrakow, ligger 1,5 km udenfor byens centrumnærden gamle by, som gør at man er tæt på centrum, men alligevel fri for støj.

Hotellet har sinegenmarinaogenstorhave, som isommerhalvåretbrugestil diverseformerforudendørsarrangementersåsomgrillaftenerog picni. Ture till Auschwitz

Desuden tilbyder hotelletfremragendebeliggenhed og god service. Værelserne er komfortabeltmøblerede,alle medbadeværelse, satellit-tv, telefonog trådløstinternet.

Hotel Evahar også enrestaurant, café i haven, og en smuktbeliggendeterrassemed udsigt overVistula-floden. Ture till Auschwitz